Polecane strony

 

 

 

 

Dr Agnieszka Płusajska-Otto

Autorzy » Dr Agnieszka Płusajska-Otto

jest adiunktem na Wydziale Nauk o Wychowaniu i kierownikiem Podyplomowego Studium Logopedii z Emisją Głosu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Łódzkim, logopedię na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz emisję głosu na Uniwersytecie Warszawskim. Praca logopedyczna z dziećmi w wieku przedszkolnym była bezcennym doświadczeniem i inspiracją do stworzenia serii gier logopedycznych ułatwiających jej pacjentom prawidłową realizację trudnych głosek. Czas wolny najchętniej spędza z rodziną.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com