Polecane strony

 

 

 

 

Wychowanie dla pokoju w pedagogice Marii Montessori

Biblioteka Montessori

Cena: 30.00PLN
masz pytania?

Prawdziwy pokój oznacza zwycięstwo sprawiedliwości i miłości między ludźmi:

oznacza lepszy świat, w którym panuje harmonia.

Maria Montessori

Słowa Marii Montessori sprzed prawie stu lat są nadal aktualne. Wartości, na które w tej wypowiedzi autorka zwróciła uwagę, tj. sprawiedliwość i miłość, w XXI wieku konfrontowane są każdego dnia z trudną, często brutalną rzeczywistością. Problem pokoju, wychowania dla pokoju z perspektywy badań pedagogicznych jest chętnie i często podejmowany. Niemniej z perspektywy wizji aktualnego i przyszłego życia istotne jest, jak idee wychowania dla pokoju są i będą realizowane w pedagogii, praktyce edukacyjnej (...).

dr Małgorzata Miksza


Fragment recenzji:

(...) W popularnym odbiorze pedagogika Marii Montessori jest kojarzona głównie z metodą spontanicznego uczenia się dziecka dzięki włączeniu go w uporządkowane środowisko stymulujące do zadawania pytań i rozwiązywania problemów. Mniej znane są natomiast starania wielkiej włoskiej pedagożki o wychowanie moralne i duchowe podopiecznych, będące w jej przekonaniu jedynym środkiem do zapobieżenia wojnom i zaprowadzenia powszechnego pokoju dzięki praktycznemu zaznajomieniu dzieci z takimi wartościami jak globalne obywatelstwo, osobista odpowiedzialność i szacunek dla innego.
Tym właśnie zagadnieniom jest poświęcona oddawana dp rąk czytelników książka, która stanowi starannie dobrany zbiór artykułów skoncentrowanych na problematyce wychowania do pokoju, najpierw w szerszej perspektywie teoretycznej, a następnie w doktrynie Marii Montessori (...)
Dr hab. Jerzy Kochanowicz, 
profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 
 
 
 
 
 
 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com